ڕەگەز ھەڵبژێرە :       نێر      ‌مێ
  کێشت بنووسە:        
  بەرزی باڵات بنووسە :

ئەنجامەکە بەم شێوەیە

 كێشی ئاسـای و كونجاو بۆتۆ دەبێت:   كیلۆ بێت //  كە دەكاتە  رتل
 كێشت بەبێ‌ بەز و جەوری ئەوەندەیە:   كیلۆ       //  كە دەكاتە  رتل

پێویستمان بەو زانیارانەی خوارەوە نیە تایبەتە بە بواری پزیشکی

  ڕوپێوی ڕوی جەستە:                  م2
 ئەندازەی کێشت بۆ ڕوی جەستە:    كگم/م2