پێشانگای خانمی خانمان
سەرەکی / دراماکان / درامای دۆبلاژکراوی بازرگان

درامای دۆبلاژکراوی بازرگان

ئەلقەی یەکەم

ئەلقەی دووەم

ئەلقەی سێھەم

ئەلقەی چوارھەم

ئەلقەی پێنجەم

ئەلقەی شەشەم

ئەلقەی حەوتەم

ئەلقەی ھەشتەم

ئەلقەی نۆیەم

ئەلقەی دەیەم

ئەلقەی یانزھەم

ئەلقەی دوازدەھەم

ئەلقەی سیانزدەھەم

ئەلقەی چواردەھەم

ئەلقەی پازدەھەم

ئەلقەی شانزە

ئەلقەی حەڤدە

ئەلقەی ھەژدە

ئەلقەی نۆزدە

ئەلقەی بیست

ئەلقەی بیست و یەک

ئەلقەی بیست و دوو

ئەلقەی بیست و سێ

ئەلقەی بیست و چوار

ئەلقەی بیست و پێنج

ئەلقەی بیست و شەش

ئەلقەی بیست و حەوت

ئەلقەی بیست و ھەشت

ئەلقەی بیست و نۆ

ئەلقەی سی

سەرنجی خۆت بنووسە